virtua.jpg
HUISREGLEMENT

 

Sporten bij EDGE staat voor een aangename en leuke beleving. Om dit voor iedereen te verzekeren en om het comfort en de kwaliteit van onze training studio te blijven garanderen hanteren wij een aantal basisregels. 

 

Eens je ervoor kiest om een lidmaatschap aan te gaan bij onze training studio, verklaar je je dan ook expliciet akkoord met de volgende basisregels:

 

1. Kledij

Het dragen van gepaste sportkledij en aangepast schoeisel is verplicht tijdens het sporten. Onder gepaste sportkledij verstaan wij, zonder daartoe beperkt te zijn: geen ontbloot bovenlijf, geen te diep uitgesneden (tank)tops, geen te korte shortjes, geen provocerende kleding.

Indien je niet zeker bent of je kledij gepast is, raadpleeg onze coaches.

 

2. Het beschikbare materiaal

Behandel al ons materiaal steeds met respect. Losse onderdelen (gewichten, dumbells, enz…) leg je na gebruik terug op hun plaats. Zie je dat iemand zijn of haar materiaal is vergeten op te ruimen spreek deze persoon of de coach erop aan en leg het zelf terug op de daarvoor bestemde plaats.

Het gebruik van gewichten, kettlebells, dumbells,… kan zwaar zijn. Leg deze steeds rustig neer en laat deze niet vallen op de grond. Ben je klaar, poets dan het materiaal voor de volgende gebruiker.

Kosten betreffende opzettelijke vernielingen in en rond de trainingsruimte zullen worden verhaald op de dader(s).

 

3. Kleedkamers en lockers

Wij doen al het mogelijk om voor iedereen, ongeacht het tijdstip waarop men komt sporten, een propere kleedkamer te voorzien, draag hiervoor je eigen steentje bij: gebruik de voorziene vuilnisbakken, laat geen zeep, shampoo rondslingeren in de douche, laat niets achter in de kleedkamer, laat de douches steeds proper achter. Wij voorzien hiervoor voldoende aftrekkers waarvan je gebruik dient te maken.

 

4. Groepslessen

Het in- en uit te schrijven voor groepslessen is verplicht en kan gemakkelijk via onze app of onze website. Ben je ingeschreven en kan je niet komen, schrijf je ten laatste een uur voor de les uit zodat je plaats niet onnodig gereserveerd blijft. Indien je bent ingeschreven voor een groepsles, maar niet komt opdagen zonder voorafgaande annulatie, zal een vergoeding van €5 worden aangerekend. Kom op tijd voor de groepslessen.

In de groepslessen komen mensen samen van alle verschillende niveau’s, ga hier respectvol mee om.

 

5. Gedrag

Respect is cruciaal, dit zowel voor materiaal als voor medemens, ongeacht geslacht, ras, seksuele voorkeur, gewicht, huidskleur,…

Het is ten strengste verboden foto’s en/of videos te maken van anderen zonder hun medeweten en goedkeuring. Grensoverschrijdend gedrag -op welke wijze dan ook- is ten strengste verboden.

Breng alle gevonden voorwerpen naar de toog zodat wij deze terug kunnen bezorgen bij de rechtmatige eigenaar. Stelen is ten strengste verboden.

Bij wangedrag zal de toegang onmiddellijk worden ontzegd.

 

6. Verboden middelen

Het gebruik van verboden middelen, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn anabolica, steroïden, doping, drugs, … zijn ten strengste verboden in onze sportclub. Kom je te weten dat iemand dergelijke verboden middelen gebruikt, laat het de coach zo snel mogelijk weten zodat de gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

 

7. Lidgeld en betaling

Het maandelijks lidgeld dient betaald te worden via domiciliëring. Het is niet toegestaan een achterstand te hebben. Bij meer dan 2 weken achterstand heeft EDGE Antwerp het recht de toegang te weigeren en het account te blokkeren. 

De eerste betaling gebeurt op de dag van inschrijving.

Beurtenkaarten (group training & personal training):  dienen betaald te worden voor de aanvang van de trainingssessies en zijn 6 maanden geldig.

Het lidgeld kan zonder overleg aangepast worden. Dit gaat in werking vanaf de eerstvolgende maand na de aanpassing.

 

8. Opzeggingstermijn

Het maandelijks contract kan elke maand opgezegd worden, mits een email naar sven@edgeantwerp.com voor de 20e van de voorafgaande maand. Zonder opzeg wordt het contract telkens per maand verlengd.

Het contract bevriezen kan voor minimum 30 en maximum 90 dagen. Dit moet altijd per mail (sven@edgeantwerp.com) bevestigd worden ten laatste de 20e van de maand voorafgaand de maand van bevriezing. Bepaalde types contracten (bijvoorbeeld promoties) waarbij gebruik gemaakt wordt van een gratis periode, kunnen niet worden bevroren noch opgezegd gedurende de eerste 5 maanden van afsluiting. 

 

De beurtenkaarten worden niet terugbetaald. Verlenging van de geldigheid kan mits een geldig bewijs van een arts. In het geval van personal training dienen annulaties minimum 24u op voorhand bevestigd te worden, zoniet zal er een beurt aangerekend worden.

In het geval van groepstrainingen dient een annulatie minimum 1u voor aanvang van de les te worden doorgevoerd, zoniet zal er een beurt gecrediteerd worden.

 

9. Aansprakelijkheid

EDGE Antwerp en zijn medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of het zoek raken, door verlies of diefstal, van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten.