Privacyverklaring (GDPR)

Versie 1, datum laatste wijziging 04/06/2018


Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
EDGE Antwerp (=kinepraktijk + functional trainingstudio) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. EDGE Antwerp houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door EDGE Antwerp, Klapdorp 70A, 2000 Antwerpen, BE0661.942.648 en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. 

In deze verklaring legt EDGE Antwerp uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van EDGE Antwerp op het vlak van gegevensverwerking.
EDGE Antwerp verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt/klant door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt. 
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. 


Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg/ begeleiding door de coaches in kader van trainen. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen als zorgverlener/gezondheidscoaches. De kinepraktijk is  voorts onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). 
Specifiek voor de kinepraktijk: De GDPR gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. 

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. 
Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 

Grondslagen voor de verwerking van gegevens
Kinepraktijk: In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.
De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Functional training studio: bij de introductie sessie vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens en medische achtergrond (=persoonlijk profiel). Deze gegevens worden verwerkt in ons software systeem ‘VIRTUAGYM’. Deze gegevens zijn enkel zichtbaar voor de coaches met een account en worden enkel gebruikt voor het opmaken van facturen of meedelen van wijzigingen van het uurrooster. Indien de klant zelf een profiel aanmaakt op virtuagym, vermeldt die zelf de informatie die die wilt. Deze informatie kan gezien worden door de overige leden aangesloten op virtuagym.

Delen van gegevens
Kinepraktijk: De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. 
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. 
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. 
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.
Functional training studio: gegevens worden niet gedeeld. 

Uw rechten als patiënt/klant
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht. 
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Beveiliging
Kinepraktijk: Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit door alle persoonlijke gegevens niet op een vaste computer te bewaren, maar enkel in een beveiligde map in de cloud die enkel toegankelijk is voor de kinesitherapeut die deze map aanmaakte; het gebruikte computerprogramma (Crossuite) voorziet in voldoende beveiliging zodat dit niet voor iedereen vrij toegankelijk is en beschikt over een procedure bij het gebruik van paswoorden; voorschriften worden bijgehouden in de praktijk op het bureau waar enkel de kinesitherapeuten kunnen komen. 
Functional training studio: De persoonlijke profielen worden bewaard in een map achter de toog in gesloten schuif. Zo ook de contracten.

 

Wijzigingen
EDGE Antwerp behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Privacy Policy

 

Last updated: 18/07/2017

 

Edge Antwerp (“us", "we", or "our") operates www.edgeantwerp.com (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

 

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

 

Information Collection And Use

 

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").

 

Log Data

 

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data").

 

This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

 

In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this …

 

 

Communications

 

We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that ...

 

 

Cookies

 

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

 

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

 

Security

 

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

 

Changes To This Privacy Policy

 

This Privacy Policy is effective as of 18/07/2017 and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page.

 

We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.

 

If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a prominent notice on our website.

 

Contact Us

 

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.